กลุ่มไม่ป่วย DM หรือ HT


กลุ่มป่วย DM หรือ HT


46.86 %
42.16 %
10.98 %
48.05 %
24.11 %
10.95 %
11.25 %
5.65 %
ปกติ
เสี่ยง
เสี่ยงสูง
ป่วยระดับ 0
ป่วยระดับ 1
ป่วยระดับ 2
ป่วยระดับ 3
แทรกซ้อน

รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
ampurnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
เมืองเชียงใหม่75,84757,08675.2618,76124.7412,60016.611,7543.0772441.2883047.3220011.4010,84657.814,95445.683,07928.391,17710.859288.567086.53
จอมทอง33,97422,99467.6810,98032.3210,92632.163,04913.2672123.651,78758.6154117.747,87771.743,10139.371,92324.4191011.556898.751,25415.92
แม่แจ่ม26,67021,50180.625,16919.387,25027.183,59116.701,97254.921,37138.182486.913,65970.792,05756.2256515.442567.0057515.712065.63
เชียงดาว26,03017,35666.688,67433.327,49028.771,0355.9681578.7419518.84252.426,45574.423,69957.301,33520.686279.716239.651712.65
ดอยสะเก็ด33,89323,59869.6210,29530.387,77322.931,7977.6254830.501,04758.2620211.245,97658.052,92048.861,50025.1060010.0462210.413345.59
แม่แตง32,70721,23664.9311,47135.0710,67732.643,53416.641,12831.921,94354.9846313.107,14362.273,16644.321,72624.161,00114.011,13015.821201.68
แม่ริม43,21630,81271.3012,40428.7011,42526.444,06013.182,97873.351,01525.00671.657,36559.383,08241.852,09728.4788712.0496813.143314.49
สะเมิง11,3838,23272.323,15127.682,32620.43991.201919.195959.602121.212,22770.681,18853.3552323.482129.5227312.26311.39
ฝาง30,86920,30465.7710,56534.2311,17336.192,16210.6556326.041,11951.7648022.209,01185.294,64851.582,10423.3592510.2799211.013423.80
แม่อาย25,37216,64865.628,72434.387,66030.198985.3922725.2846251.4520923.276,76277.513,53952.341,37120.2874511.0278311.583244.79
พร้าว23,56214,06359.699,49940.319,43040.022,63418.7383031.511,25947.8054520.696,79671.543,44050.621,26918.674406.473935.781,25418.45
สันป่าตอง41,34125,34261.3015,99938.7020,33549.197,72530.483,05839.593,94951.127189.2912,61078.826,52951.782,86922.751,42611.311,35310.734333.43
สันกำแพง37,39624,91066.6112,48633.3914,76339.486,94927.901,15016.554,18160.171,61823.287,81462.583,71647.562,00525.6680910.3599512.732893.70
สันทราย62,53844,68171.4517,85728.5518,64329.817,03215.744,06957.862,40334.175607.9611,61165.025,36746.222,98225.681,42312.261,54913.342902.50
หางดง42,32128,81468.0813,50731.9217,27640.826,74623.413,90557.892,55237.832894.2810,53077.965,15648.962,45923.351,12010.641,0109.597857.45
ฮอด21,18115,63673.825,54526.185,94128.051,87511.991,41175.2524513.0721911.684,06673.332,00549.311,00524.7245211.1246911.531353.32
ดอยเต่า13,6399,24367.774,39632.234,28131.391,26113.6426821.2573258.0526120.703,02068.701,38145.7366822.1243714.4735511.751795.93
อมก๋อย20,37417,49085.842,88414.162,86014.041,2427.1043935.3563551.1316813.531,61856.1081450.3131319.3417010.5130018.54211.30
สารภี45,62031,93370.0013,68730.0016,02935.148,72627.336,52974.821,77020.284274.897,30353.363,09042.312,15729.5485511.7178910.804125.64
เวียงแหง6,1134,21068.871,90331.132,01032.8855613.2147385.078214.7510.181,45476.4181455.9840227.651258.60986.74151.03
ไชยปราการ17,45611,24064.396,21635.618,16346.763,10927.661,64152.781,32742.681414.545,05481.312,50849.621,05520.874609.1073214.482995.92
แม่วาง15,73210,88969.224,84330.785,80636.912,15919.8361628.531,22656.7931714.683,64775.301,73747.6378321.473629.9340511.113609.87
แม่ออน10,5147,04266.983,47233.023,28031.204015.699323.1917643.8913232.922,87982.921,25343.5286530.0540314.0030510.59531.84
ดอยหล่อ13,3447,83958.755,50541.257,65257.343,39243.271,38340.771,52044.8148914.424,26077.381,80242.301,15327.0761914.5354412.771423.33
กัลยาณิวัฒนา4,5403,67380.9086719.102,92664.452,10057.1793644.5795545.482099.9582695.2749559.9315318.52708.47829.93263.15
 715,632.00496,772.00 218,860.00 228,695.00 77,886.00 36,496.00 32,840.00 8,550.00 150,809.00 72,461.00 36,361.00 16,511.00 16,962.00 8,514.00 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารคำอธิบาย

เกี่ยวกับระบบ

SMART NCD

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART NCD Last Update 2019-10-12T11:14:52