กลุ่มไม่ป่วย DM หรือ HT


กลุ่มป่วย DM หรือ HT


69.66 %
21.15 %
9.19 %
45.88 %
25.06 %
11.39 %
11.25 %
6.42 %
ปกติ
เสี่ยง
เสี่ยงสูง
ป่วยระดับ 0
ป่วยระดับ 1
ป่วยระดับ 2
ป่วยระดับ 3
แทรกซ้อน

รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
ampurnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
เมืองเชียงใหม่75,86256,28774.2019,57525.8018,89324.907,58013.475,86777.401,20815.945056.6611,31357.794,81042.523,29329.111,28211.339778.649518.41
จอมทอง33,87722,79667.2911,08132.7121,26762.7813,29058.308,70065.463,12723.531,46311.017,97771.992,96337.142,01725.2999112.426978.741,30916.41
แม่แจ่ม26,64321,42980.435,21419.5714,43154.1610,73050.078,50179.231,71515.985144.793,70170.981,98853.7261616.642927.8957715.592286.16
เชียงดาว25,95017,12065.978,83034.039,47836.522,87316.781,86164.7873625.622769.616,60574.803,53053.441,49522.6370910.7366710.102043.09
ดอยสะเก็ด33,95923,55169.3510,40830.6512,10835.656,05825.723,94765.151,51825.065939.796,05058.132,93648.531,47524.3862310.3062010.253966.55
แม่แตง32,58021,05164.6111,52935.3914,47744.447,13333.884,24859.552,03928.5984611.867,34463.703,26244.421,79824.4899613.561,12815.361602.18
แม่ริม43,48530,81670.8712,66929.1318,43642.4010,85135.219,81390.438667.981721.597,58559.872,98039.292,18928.861,00213.211,02013.453945.19
สะเมิง11,3558,18272.063,17327.943,21628.3296511.7956658.6527828.8112112.542,25170.941,16751.8456124.922129.4227312.13381.69
ฝาง30,56919,97965.3610,59034.6421,37769.9312,35561.847,06457.182,95923.952,33218.879,02285.194,50249.902,18624.2396010.6498510.923894.31
แม่อาย25,26516,43265.048,83334.9610,82442.843,93923.972,27757.8199625.2966616.916,88577.953,42649.761,50621.8778311.3782311.953475.04
พร้าว23,46813,96459.509,50440.5017,27773.6210,36874.256,27460.512,62225.291,47214.206,90972.703,46050.081,30118.834276.183775.461,34419.45
สันป่าตอง40,73224,64160.5016,09139.5029,11271.4716,26366.0010,42964.134,34226.701,4929.1712,84979.856,32749.243,25825.361,44711.261,32910.344883.80
สันกำแพง37,26524,55565.8912,71034.1124,58265.9716,47867.117,74046.976,23837.862,50015.178,10463.763,66045.162,05725.3889211.011,13814.043574.41
สันทราย62,42844,27170.9218,15729.0828,96346.3916,94538.2813,91382.112,08412.309485.5912,01866.195,34944.513,15826.281,52912.721,58313.173993.32
หางดง42,12028,42867.4913,69232.5123,26955.2412,50643.999,55976.442,19817.587495.9910,76378.614,98646.332,62324.371,24811.601,0289.558788.16
ฮอด21,11815,52373.515,59526.4910,28048.686,13339.515,46589.114026.552664.344,14774.121,97347.581,09526.4046111.1247211.381463.52
ดอยเต่า13,5909,08966.884,50133.1211,24382.738,22490.484,86259.122,47630.1188610.773,01967.071,32243.7965221.6050216.6334511.431986.56
อมก๋อย20,25817,37185.752,88714.254,91224.253,25818.762,10464.5873922.6841512.741,65457.2983150.2431819.231649.9231519.04261.57
สารภี45,50831,59069.4213,91830.5825,14955.2617,65855.9014,61382.762,07311.749725.507,49153.823,06140.862,24830.0188511.8179510.615026.70
เวียงแหง5,8133,94367.831,87032.173,94467.852,48162.922,06083.0340016.12210.851,46378.2473850.4444030.0815310.461037.04291.98
ไชยปราการ17,39611,16464.186,23235.8212,98974.677,87370.526,47882.281,18915.102062.625,11682.092,37546.421,14422.365109.9772314.133647.11
แม่วาง15,68610,71268.294,97431.7110,98870.057,17566.984,79966.891,54121.4883511.643,81376.661,68544.1992924.363388.863689.6549312.93
แม่ออน10,4956,99966.693,49633.314,00838.191,09215.6051146.7938435.1619718.042,91683.411,23742.4289530.6940914.0330610.49692.37
ดอยหล่อ13,3537,78058.265,57341.7410,66479.866,27380.633,72459.371,86729.7668210.874,39178.791,68338.331,24228.2968815.6761814.071603.64
กัลยาณิวัฒนา4,5363,66280.7387419.273,22371.052,39265.321,54064.3860225.1725010.4583195.0850660.8915018.05657.82839.99273.25
 713,311.00491,335.00 221,976.00 365,110.00 210,893.00 146,915.00 44,599.00 19,379.00 154,217.00 70,757.00 38,646.00 17,568.00 17,350.00 9,896.00 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารคำอธิบาย

เกี่ยวกับระบบ

SMART NCD

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART NCD Last Update 2020-01-27T10:12:20