กลุ่มไม่ป่วย DM หรือ HT


กลุ่มป่วย DM หรือ HT


54.68 %
38.58 %
6.74 %
48.11 %
22.30 %
9.92 %
10.52 %
9.14 %
ปกติ
เสี่ยง
เสี่ยงสูง
ป่วยระดับ 0
ป่วยระดับ 1
ป่วยระดับ 2
ป่วยระดับ 3
แทรกซ้อน

รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
ampurnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
เมืองเชียงใหม่74,65253,95372.2720,69927.7333,90745.4221,13939.1814,20767.215,76427.271,1685.5312,76861.685,63544.133,34926.231,2149.511,0258.031,54512.10
จอมทอง33,34022,21266.6211,12833.3829,82189.4521,39696.339,87546.1510,01846.821,5037.028,42575.713,42240.621,83321.768259.796627.861,68319.98
แม่แจ่ม25,91420,64079.655,27420.3524,02292.7020,06697.2213,29666.265,75128.661,0195.083,95675.012,27557.5160315.242636.6556014.162556.45
เชียงดาว25,68816,75065.218,93834.7922,93789.2916,05195.839,03156.266,00437.411,0166.336,88677.043,90156.651,33919.456399.286629.613455.01
ดอยสะเก็ด32,98022,44568.0610,53531.9428,04885.0521,38495.2711,86855.508,59940.219174.296,66463.263,17847.691,65424.826519.776249.365578.36
แม่แตง32,17420,47763.6411,69736.3627,46385.3619,30294.266,84035.4410,61554.991,8479.578,16169.773,61244.262,07025.361,07513.171,19114.592132.61
แม่ริม42,03829,11669.2612,92230.7433,18278.9325,06786.0915,90263.448,69434.684711.888,11562.803,40241.922,09625.8387510.7893211.488109.98
สะเมิง11,1527,91070.933,24229.079,74687.397,50094.822,38731.834,25056.6786311.512,24669.281,18452.7252223.241948.6428212.56642.85
ฝาง35,71322,86064.0112,85335.9932,46490.9021,46093.886,97332.4910,59649.383,89118.1311,00485.615,54850.422,23720.339188.349418.551,36012.36
แม่อาย23,37515,14464.798,23135.2121,07190.1414,27894.288,12856.934,88934.241,2618.836,79382.533,70754.571,20517.746679.8273210.784827.10
พร้าว23,28713,70558.859,58241.1520,83889.4813,52298.664,91136.326,87250.821,73912.867,31676.353,77251.561,28917.624506.154315.891,37418.78
สันป่าตอง41,31124,82860.1016,48339.9037,71391.2924,32997.9911,52347.3610,87144.681,9357.9513,38481.206,87751.382,94221.981,48411.091,39810.456835.10
สันกำแพง36,66923,94665.3012,72334.7030,59483.4322,59094.3410,10144.7110,98348.621,5066.678,00462.913,70146.241,89923.737719.631,01112.636227.77
สันทราย61,93843,68870.5418,25029.4652,64284.9940,13491.8727,76769.1911,26228.061,1052.7512,50868.545,66345.282,97123.751,41011.271,67813.427866.28
หางดง41,70527,59866.1714,10733.8335,63485.4424,34688.2212,64351.9310,50543.151,1984.9211,28880.025,69150.422,15619.101,0028.889398.321,50013.29
ฮอด20,81015,25373.305,55726.7019,10491.8014,82897.2112,12481.762,45316.542511.694,27676.952,13549.9398122.9443810.2448511.342375.54
ดอยเต่า13,4528,94666.504,50633.5012,21490.808,90299.512,99433.634,94855.5896010.783,31273.501,55346.8967020.2344713.5034910.542938.85
อมก๋อย19,68416,74685.072,93814.9315,20577.2513,43380.226,41247.735,95844.351,0637.911,77260.3187249.2137521.161689.4830517.21522.93
สารภี44,66130,39868.0614,26331.9437,81284.6629,45296.8920,54569.767,82526.571,0823.678,36058.613,49041.752,09325.0492611.081,06412.737879.41
เวียงแหง5,9114,01167.861,90032.145,31989.983,83895.692,69670.241,00726.241353.521,48177.9584156.7939926.941147.701047.02231.55
ไชยปราการ17,13110,88463.536,24736.4715,76492.0210,34695.068,03977.702,10120.312061.995,41886.732,87653.081,05519.474448.1965212.033917.22
แม่วาง15,31810,39067.834,92832.1713,64589.089,78994.224,92650.323,95140.369129.323,85678.251,91149.5676819.922727.053318.5857414.89
แม่ออน10,3696,91266.663,45733.349,67793.336,67596.572,35535.283,20147.961,11916.763,00286.841,29042.9785128.3540113.3636011.991003.33
ดอยหล่อ12,9997,55458.115,44541.8911,63589.517,10994.112,65737.383,55750.0489512.594,52683.122,02144.651,17225.8960513.3750611.182224.90
กัลยาณิวัฒนา4,4013,53780.3786419.634,30197.733,46197.851,68348.631,50343.432757.9584097.2251861.6712314.64586.90708.33718.45
 706,672.00479,903.00 226,769.00 584,758.00 420,397.00 229,883.00 162,177.00 28,337.00 164,361.00 79,075.00 36,652.00 16,311.00 17,294.00 15,029.00 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารคำอธิบาย

เกี่ยวกับระบบ

SMART NCD

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART NCD Last Update 2019-10-12T11:14:52