เลือกประเภทผู้ป่วย

กลุ่มไม่ป่วย DM หรือ HT


กลุ่มป่วย DM หรือ HT


75.51 %
18.18 %
6.32 %
47.66 %
23.10 %
10.43 %
10.53 %
8.27 %
ปกติ
เสี่ยง
เสี่ยงสูง
ป่วยระดับ 0
ป่วยระดับ 1
ป่วยระดับ 2
ป่วยระดับ 3
แทรกซ้อน

รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
ampurnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
เมืองเชียงใหม่76,87855,00571.5521,87328.4544,45057.8231,46957.2125,57681.274,00512.731,8886.0012,98159.355,28740.733,56527.461,48811.461,1028.491,53911.86
จอมทอง33,33822,01266.0311,32633.9729,85889.5621,01895.4815,19972.314,17019.841,6497.858,84078.053,68541.691,94121.9690010.187408.371,57417.81
แม่แจ่ม26,18820,87079.695,31820.3123,39989.3519,41593.0315,20078.293,21716.579985.143,98474.922,19755.1559214.863408.5358314.632726.83
เชียงดาว25,41516,27164.029,14435.9822,51588.5915,48895.1911,29672.933,29021.249025.827,02776.853,93155.941,36919.4871610.196739.583384.81
ดอยสะเก็ด33,51222,72667.8110,78632.1928,42284.8121,99796.7916,83276.524,10818.681,0574.816,42559.573,05547.551,61525.146209.656279.765087.91
แม่แตง32,00720,16663.0011,84137.0027,65686.4119,61497.2614,19272.364,29021.871,1325.778,04267.923,67645.711,97324.531,01212.581,15114.312302.86
แม่ริม42,93029,72969.2513,20130.7536,03283.9327,64292.9823,55185.203,71713.453741.358,39063.563,38440.332,20126.2399311.8495911.4385310.17
สะเมิง11,2007,94370.923,25729.0810,21491.207,76997.815,28468.011,91324.625727.362,44575.071,31753.8756623.152209.0028811.78542.21
ฝาง36,47223,03663.1613,43636.8432,56789.2921,14291.7813,15662.234,75622.503,23015.2811,42585.035,68449.752,48721.771,1259.851,40512.307246.34
แม่อาย24,10915,11362.698,99637.3121,56989.4614,21694.069,91169.722,85620.091,44910.197,35381.743,88552.841,44319.6276410.3982611.234355.92
พร้าว23,01413,29757.789,71742.2220,79790.3713,13998.818,37063.703,36725.631,40210.677,65878.813,79049.491,29816.955026.565066.611,56220.40
สันป่าตอง39,67423,35058.8516,32441.1536,19891.2422,95898.3216,39571.415,09322.181,4706.4013,24081.116,75751.033,24924.541,42210.741,1828.936304.76
สันกำแพง36,82523,79364.6113,03235.3931,35385.1422,55094.7812,33154.687,76634.442,45310.888,80367.554,19847.692,05523.348089.181,11812.706247.09
สันทราย61,43942,83669.7218,60330.2853,61787.2740,50794.5636,44689.972,9797.351,0822.6713,11070.476,03446.033,37925.771,55811.881,45211.086875.24
หางดง41,53127,27565.6714,25634.3338,02891.5726,18496.0020,80879.474,22616.141,1504.3911,84483.085,79048.892,58121.791,1089.359738.221,39211.75
ฮอด20,82315,06472.345,75927.6619,05091.4914,51396.3413,10890.321,0507.233552.454,53778.782,24349.441,14625.2647010.3649610.931824.01
ดอยเต่า13,5928,92065.634,67234.3712,26890.268,77098.325,43361.952,61829.857198.203,49874.871,68348.1164218.3552414.983179.063329.49
อมก๋อย19,56516,49184.293,07415.7117,96891.8415,75295.5210,58667.203,85424.471,3128.332,21672.091,19553.9339918.011838.2639918.01401.81
สารภี45,26730,75467.9414,51332.0638,49385.0429,64496.3925,52186.093,09910.451,0243.458,84960.973,98445.022,24525.3793210.5397110.977178.10
เวียงแหง5,7663,85466.841,91233.165,17889.803,66094.973,09784.6242311.561403.831,51879.3987457.5838725.491177.711066.98342.24
ไชยปราการ17,22310,75962.476,46437.5315,88792.2410,49497.548,63382.271,71016.301511.445,39383.432,72050.441,06819.804858.9969312.854277.92
แม่วาง15,44310,36667.125,07732.8814,03190.8610,03496.807,05470.302,04420.379369.333,99778.731,98849.7484021.022867.163288.2155513.89
แม่ออน10,2746,72665.473,54834.539,57693.216,53297.123,58754.911,86728.581,07816.503,04485.791,20039.4288228.9848415.9036712.061113.65
ดอยหล่อ13,1567,53557.275,62142.7311,75589.357,00192.914,40062.851,92027.426819.734,75484.582,03842.871,27526.8265213.7157212.032174.56
กัลยาณิวัฒนา4,5113,61780.1889419.824,44198.453,59199.282,57571.7174320.692737.6085095.0853663.0612114.24516.009411.06485.65
 710,152.00477,508.00 232,644.00 605,322.00 435,099.00 328,541.00 79,081.00 27,477.00 170,223.00 81,131.00 39,319.00 17,760.00 17,928.00 14,085.00 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารคำอธิบาย

เกี่ยวกับระบบ

SMART NCD

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART NCD Last Update 2020-08-18T14:50:50