กลุ่มไม่ป่วย DM หรือ HT


กลุ่มป่วย DM หรือ HT


54.63 %
38.55 %
6.82 %
47.08 %
23.09 %
10.44 %
10.97 %
8.41 %
ปกติ
เสี่ยง
เสี่ยงสูง
ป่วยระดับ 0
ป่วยระดับ 1
ป่วยระดับ 2
ป่วยระดับ 3
แทรกซ้อน

รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
ampurnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
เมืองเชียงใหม่80,38758,00872.1622,37927.8436,07444.8822,92939.5314,82664.666,69029.181,4136.1613,14558.745,66543.103,49526.591,37810.481,1018.381,50611.46
จอมทอง33,50522,48767.1211,01832.8829,64188.4721,68596.4310,00346.1310,14746.791,5357.087,95672.213,11439.141,75322.0380010.066828.571,60720.20
แม่แจ่ม25,96220,78680.065,17619.9424,05192.6420,23097.3313,39666.225,79428.641,0405.143,82173.822,04253.4470218.373098.0953614.032326.07
เชียงดาว25,86617,05665.948,81034.0623,13489.4416,40396.179,19656.066,13037.371,0776.576,73176.403,55452.801,47121.8571010.5568510.183114.62
ดอยสะเก็ด32,92322,50868.3710,41531.6328,09685.3421,58295.8911,96955.468,67740.209364.346,51462.543,16748.621,75226.9070310.794907.524026.17
แม่แตง32,21520,72564.3311,49035.6727,59385.6519,61494.646,92835.3210,77654.941,9109.747,97969.443,61145.261,96424.611,03312.951,19414.961772.22
แม่ริม42,15030,23071.7211,92028.2833,21378.8026,13486.4516,51863.219,11534.885011.927,07959.392,75138.861,87526.4986112.1692013.006729.49
สะเมิง11,2798,04371.313,23628.699,63685.437,58594.312,41731.874,28656.5188211.632,05163.381,10353.7846922.871818.8224111.75572.78
ฝาง35,41622,82464.4512,59235.5531,60589.2421,78495.447,04032.3210,75249.363,99218.339,82177.994,93350.231,87919.137918.059129.291,30613.30
แม่อาย24,15915,72665.098,43334.9122,00191.0715,15696.388,87058.524,99232.941,2948.546,84581.173,61452.801,32619.376729.8276411.164696.85
พร้าว23,45813,91759.339,54140.6720,96089.3513,73598.694,98036.266,97050.751,78513.007,22575.733,67750.891,42119.676088.425788.0094113.02
สันป่าตอง41,72725,31460.6716,41339.3338,01991.1124,79497.9511,74647.3711,06444.621,9848.0013,22580.586,66850.423,02922.901,44810.951,43210.836484.90
สันกำแพง36,69224,09865.6812,59434.3230,33582.6722,89295.0010,22944.6811,11348.551,5506.777,44359.103,27744.031,84124.7377010.3599413.355617.54
สันทราย62,43344,48371.2517,95028.7552,31283.7940,43590.9027,99569.2311,32228.001,1182.7611,87766.175,27744.432,89724.391,37611.591,62613.697015.90
หางดง39,30125,72165.4513,58034.5535,39390.0624,56095.4912,73751.8610,64443.341,1794.8010,83379.775,42050.032,17420.079959.189258.541,31912.18
ฮอด21,05715,57673.975,48126.0319,02090.3315,08396.8312,32181.692,50116.582611.733,93771.831,86447.3599025.1540310.2445511.562255.72
ดอยเต่า13,5249,09067.214,43432.7911,96488.468,77996.582,92733.344,86355.3998911.273,18571.831,52747.9460819.0942913.4736011.302618.19
อมก๋อย19,75016,88985.512,86114.4914,64374.1412,99676.956,25648.145,72444.041,0167.821,64757.5778347.5435521.551639.9029918.15472.85
สารภี45,00530,91068.6814,09531.3237,87384.1529,95096.8920,89469.767,94026.511,1163.737,92356.213,09039.002,14527.0798812.471,09413.816067.65
เวียงแหง5,9274,05868.471,86931.535,31689.693,88795.792,73370.311,01926.221353.471,42976.4682157.4538026.591017.071127.84151.05
ไชยปราการ16,83710,71063.616,12736.3915,81193.9110,49297.968,15177.692,12720.272142.045,31986.812,71751.081,10920.854668.7668912.953386.35
แม่วาง15,30610,45468.304,85231.7013,69089.449,93295.014,99350.274,00540.329349.403,75877.451,86249.5575119.982867.613318.8152814.05
แม่ออน10,4407,01167.163,42932.849,73493.246,78296.732,37735.053,25648.011,14916.942,95286.091,25942.6582828.0538813.1439613.41812.74
ดอยหล่อ13,2137,72558.475,48841.5311,70288.567,21593.402,69437.343,60749.9991412.674,48781.762,08946.561,15125.6558413.0245010.032134.75
กัลยาณิวัฒนา4,4153,56080.6385519.374,29597.283,46497.301,68148.531,50643.482778.0083197.1951161.4912515.04597.10688.18688.18
 712,947.00487,909.00 225,038.00 586,111.00 428,098.00 233,877.00 165,020.00 29,201.00 158,013.00 74,396.00 36,490.00 16,502.00 17,334.00 13,291.00 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารคำอธิบาย

เกี่ยวกับระบบ

SMART NCD

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART NCD Last Update 2019-05-28T13:23:39