เลือกประเภทผู้ป่วย

กลุ่มไม่ป่วย DM หรือ HT


กลุ่มป่วย DM หรือ HT


63.95 %
24.11 %
11.94 %
45.15 %
25.06 %
11.73 %
11.27 %
6.78 %
ปกติ
เสี่ยง
เสี่ยงสูง
ป่วยระดับ 0
ป่วยระดับ 1
ป่วยระดับ 2
ป่วยระดับ 3
แทรกซ้อน

รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
ampurnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
เมืองเชียงใหม่78,46756,77772.3621,69027.6414,51018.492,7554.852,15878.3330210.9629510.7111,75554.204,60939.213,34328.441,48012.591,0408.851,28310.91
จอมทอง34,04822,63166.4711,41733.5322,17265.1213,49859.648,02559.453,86128.601,61211.948,67475.973,44039.662,07623.9394810.937738.911,43716.57
แม่แจ่ม26,82121,50480.185,31719.8215,44657.5911,55553.739,94886.091,37311.882342.033,89173.182,02351.9972718.6839210.0750512.982446.27
เชียงดาว24,64815,87264.398,77635.617,41930.109746.1461362.9421722.2814414.786,44573.443,57555.471,31120.3470510.946449.992103.26
ดอยสะเก็ด33,98823,29168.5310,69731.477,84523.083,34914.381,74652.131,15134.3745213.504,49642.031,73938.681,29428.7862713.9548710.833497.76
แม่แตง32,64120,83663.8311,80536.1714,36944.026,68232.074,66469.801,38520.736339.477,68765.123,45244.911,98125.7797912.741,08514.111902.47
แม่ริม44,24131,13970.3813,10229.6213,28730.035,55817.854,68984.3663111.352384.287,72958.992,87237.162,15527.881,01213.091,01113.086798.79
สะเมิง11,4348,17971.533,25528.472,48721.751111.363834.232018.025347.752,37673.001,21351.0559625.0826010.9427611.62311.30
ฝาง37,74224,19564.1113,54735.8917,46646.286,44026.622,61540.612,06031.991,76527.4111,02681.395,12246.452,56323.251,20110.891,56414.185765.22
แม่อาย24,86215,66763.029,19536.9812,20349.085,06832.352,30445.461,70633.661,05820.887,13577.603,40547.721,63422.9087912.3285912.043585.02
พร้าว23,51213,83658.859,67641.1518,23977.5710,53476.136,06957.612,80626.641,65915.757,70579.633,81749.541,46919.075817.545507.141,28816.72
สันป่าตอง39,69823,50859.2216,19040.7820,70152.158,44335.924,54453.822,73732.421,16213.7612,25875.715,80847.383,37227.511,48012.071,0898.885094.15
สันกำแพง39,38325,96065.9213,42334.0819,41849.3111,30043.535,19745.994,18837.061,91516.958,11860.483,54543.672,21727.3184410.4092911.445837.18
สันทราย62,57843,88870.1318,69029.8721,77634.8010,35323.598,29880.151,40913.616466.2411,42361.124,82942.273,14827.561,66114.541,36011.914253.72
หางดง42,13027,79265.9714,33834.0316,48639.135,30419.083,56067.121,34425.344007.5411,18277.995,02144.902,73324.441,28811.521,16610.439748.71
ฮอด21,39215,58872.875,80427.137,01032.772,43715.631,57064.4251921.3034814.284,57378.792,08145.511,13424.8052011.3771015.531282.80
ดอยเต่า13,6748,97365.624,70134.3810,44476.386,90676.963,23346.812,55637.011,11716.173,53875.261,54543.6789025.1655415.663439.692065.82
อมก๋อย20,18117,12684.863,05515.144,19520.792,05912.021,10453.6266232.1529314.232,13669.921,16654.5939318.401617.5438718.12291.36
สารภี47,14132,51668.9814,62531.0219,84042.0911,48935.339,53482.981,32211.516335.518,35157.103,99147.792,20726.4388210.5686210.324094.90
เวียงแหง6,1364,18168.141,95531.862,40439.1893722.4162967.1316417.5014415.371,46775.0470848.2644530.3315410.501449.82161.09
ไชยปราการ17,65611,17163.276,48536.7311,29663.985,93853.165,15786.855539.312283.845,35882.622,84353.061,04119.435339.9575214.041893.53
แม่วาง15,73610,64667.655,09032.357,30246.403,41032.032,06960.6780623.6453515.693,89276.461,70843.8891023.383238.3047712.2647412.18
แม่ออน10,3226,74965.383,57334.625,69355.152,92943.401,18740.531,03835.4470424.042,76477.361,03737.5287731.7346916.9731911.54622.24
ดอยหล่อ13,2377,55957.115,67842.898,71865.864,00953.041,95948.871,35533.8069517.344,70982.932,01642.811,30827.7870715.0154011.471382.93
กัลยาณิวัฒนา4,7153,78680.3092919.703,25268.972,50266.091,52660.9968627.4229011.5975080.7342456.5313718.27648.539813.07273.60
 726,383.00493,370.00 233,013.00 303,978.00 144,540.00 92,436.00 34,851.00 17,253.00 159,438.00 71,989.00 39,961.00 18,704.00 17,970.00 10,814.00 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารคำอธิบาย

เกี่ยวกับระบบ

SMART NCD

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART NCD Last Update 2021-01-24T19:48:30