กลุ่มไม่ป่วย DM หรือ HT


กลุ่มป่วย DM หรือ HT


54.74 %
38.51 %
6.75 %
49.72 %
24.86 %
11.86 %
13.55 %
0.00 %
ปกติ
เสี่ยง
เสี่ยงสูง
ป่วยระดับ 0
ป่วยระดับ 1
ป่วยระดับ 2
ป่วยระดับ 3
แทรกซ้อน

รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
ampurnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
เมืองเชียงใหม่75,29454,73972.7020,55527.3033,90745.0321,85739.9314,71567.325,95727.251,1855.4212,05058.625,85248.563,53029.291,42811.851,24010.2900.00
จอมทอง33,40022,32366.8411,07733.1629,65988.8021,54296.509,93646.1210,08846.831,5187.058,11773.283,47942.862,23827.571,17214.441,22815.1300.00
แม่แจ่ม25,94220,69779.785,24520.2224,02392.6020,13497.2813,34466.285,76528.631,0255.093,88974.152,15455.3972118.543358.6167917.4600.00
เชียงดาว25,83016,92265.518,90834.4923,06489.2916,25596.069,13156.176,08037.401,0446.426,80976.443,75455.131,54222.6574110.8877211.3400.00
ดอยสะเก็ด32,88722,44168.2410,44631.7628,06685.3421,51495.8711,92955.458,65740.249284.316,55262.723,36251.311,88328.7475611.545518.4100.00
แม่แตง32,17220,58463.9811,58836.0227,46585.3719,45894.536,87835.3510,69654.971,8849.688,00769.103,62445.262,06025.731,10113.751,22215.2600.00
แม่ริม42,09729,81970.8312,27829.1733,03578.4725,73486.3016,28263.278,96234.834901.907,30159.463,08142.202,09828.7499913.681,12315.3800.00
สะเมิง11,1917,96271.153,22928.859,75287.147,56194.962,41231.904,27756.5787211.532,19167.851,15552.7253124.242059.3630013.6900.00
ฝาง35,31022,64164.1212,66935.8831,70689.7921,60195.417,00032.4110,67149.403,93018.1910,10579.765,29552.402,24922.261,09410.831,46714.5200.00
แม่อาย24,20515,73064.998,47535.0122,00490.9115,07795.858,81458.464,97633.001,2878.546,92781.733,83955.421,36019.6376511.0496313.9000.00
พร้าว23,40413,83859.139,56640.8720,88089.2213,66198.724,96836.376,92750.711,76612.937,21975.473,87853.721,75024.2472410.0386712.0100.00
สันป่าตอง41,55425,06160.3116,49339.6937,89891.2024,57898.0711,64347.3710,97644.661,9597.9713,32080.766,96252.273,10023.271,61112.091,64712.3600.00
สันกำแพง36,70123,99365.3712,70834.6330,54883.2322,71394.6710,15744.7211,03148.571,5256.717,83561.653,78348.282,01825.7687111.121,16314.8400.00
สันทราย62,28444,21470.9918,07029.0152,32384.0140,20390.9327,72568.9611,35928.251,1192.7812,12067.075,68846.933,03525.041,49512.331,90215.6900.00
หางดง39,53525,90265.5213,63334.4835,38689.5124,47994.5112,69551.8610,60643.331,1784.8110,90780.005,68552.122,47822.721,27611.701,46813.4600.00
ฮอด20,99815,46173.635,53726.3719,12591.0814,99596.9912,25781.742,48416.572541.694,13074.592,02949.131,08526.2746211.1955413.4100.00
ดอยเต่า13,5029,02366.834,47933.1711,91988.288,71596.592,90933.384,83355.4697311.163,20471.531,55848.6369621.7251316.0143713.6400.00
อมก๋อย19,70216,81685.352,88614.6514,75474.8913,02477.456,29448.335,72843.981,0027.691,73059.9486049.7137121.4517710.2332218.6100.00
สารภี44,71230,56468.3614,14831.6437,71284.3429,62496.9220,65669.737,87226.571,0963.708,08857.173,55743.982,30128.451,01412.541,21615.0300.00
เวียงแหง5,9144,03268.181,88231.825,31889.923,85995.712,71170.251,01326.251353.501,45977.5282856.7540627.831208.221057.2000.00
ไชยปราการ16,81610,65663.376,16036.6315,75193.6710,40597.648,08077.652,11420.322112.035,34686.792,87853.831,15421.595179.6779714.9100.00
แม่วาง15,34210,44368.074,89931.9313,65388.999,84594.274,95350.313,97240.359209.343,80877.731,98852.2186922.8241710.9553414.0200.00
แม่ออน10,4016,95866.903,44333.109,71193.376,72896.692,35935.063,23648.101,13316.842,98386.641,30743.8184028.1642214.1541413.8800.00
ดอยหล่อ13,0137,59158.335,42241.6711,62589.337,15794.282,67437.363,57649.9790712.674,46882.412,12247.491,17726.3461913.8555012.3100.00
กัลยาณิวัฒนา4,4123,54880.4286419.584,31297.733,47297.861,69148.701,50443.322777.9884097.2254564.8813716.31748.818410.0000.00
 706,618.00481,958.00 224,660.00 583,596.00 424,191.00 232,213.00 163,360.00 28,618.00 159,405.00 79,263.00 39,629.00 18,908.00 21,605.00 0.00 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารคำอธิบาย

เกี่ยวกับระบบ

SMART NCD

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART NCD Last Update 2019-05-28T13:23:39