รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ : กัลยาณิวัฒนา

หน่วยบริการ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
hosnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์916 702 76.64214 23.36886 96.72679 96.72488 71.87150 22.0941 6.04207 96.73115 55.5645 21.7420 9.6619 9.188 3.86
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด952 780 81.93172 18.07579 60.82423 54.23309 73.0594 22.2220 4.73156 90.70100 64.1033 21.156 3.8511 7.056 3.85
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง1,383 1,135 82.07248 17.93846 61.17603 53.13349 57.88186 30.8568 11.28243 97.98181 74.4919 7.8218 7.4119 7.826 2.47
โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา816 665 81.50151 18.50555 68.01409 61.50204 49.88110 26.8995 23.23146 96.6962 42.4743 29.4517 11.6420 13.704 2.74
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ตะละ469 380 81.0289 18.98357 76.12278 73.16190 68.3562 22.3026 9.3579 88.7648 60.7610 12.664 5.0614 17.723 3.80
 4,536.003,662.00 874.00 3,223.00 2,392.00 1,540.00 602.00 250.00 831.00 506.00 150.00 65.00 83.00 27.00 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารคำอธิบาย

เกี่ยวกับระบบ

SMART NCD

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART NCD Last Update 2020-01-27T10:12:20