รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ : กัลยาณิวัฒนา

หน่วยบริการ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
hosnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์909 691 76.02218 23.98896 98.57688 99.57503 73.11146 21.2239 5.67208 95.41125 60.1035 16.8314 6.7322 10.5812 5.77
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด947 765 80.78182 19.22929 98.10762 99.61532 69.82191 25.0739 5.12167 91.76113 67.6624 14.377 4.1910 5.9913 7.78
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง1,377 1,120 81.34257 18.661,363 98.981,112 99.29860 77.34191 17.1861 5.49251 97.67170 67.7328 11.1611 4.3830 11.9512 4.78
โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา814 666 81.82148 18.18799 98.16655 98.35406 61.98136 20.76113 17.25144 97.3080 55.5627 18.7512 8.3320 13.895 3.47
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ตะละ464 375 80.8289 19.18454 97.84374 99.73274 73.2679 21.1221 5.6180 89.8948 60.007 8.757 8.7512 15.006 7.50
 4,511.003,617.00 894.00 4,441.00 3,591.00 2,575.00 743.00 273.00 850.00 536.00 121.00 51.00 94.00 48.00 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารคำอธิบาย

เกี่ยวกับระบบ

SMART NCD

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART NCD Last Update 2020-08-18T14:50:50