รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ : เวียงแหง

หน่วยบริการ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
hosnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง1,245 915 73.49330 26.511,162 93.33882 96.39607 68.82256 29.0219 2.15280 84.85147 52.5087 31.0721 7.5020 7.145 1.79
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจอง ตำบลเปียงหลวง1,030 726 70.49304 29.51928 90.10700 96.42586 83.71113 16.141 0.14228 75.00142 62.2847 20.6113 5.7019 8.337 3.07
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห1,028 648 63.04380 36.96955 92.90645 99.54620 96.1222 3.413 0.47310 81.58194 62.5875 24.1920 6.4517 5.484 1.29
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง2,463 1,565 63.54898 36.462,133 86.601,433 91.571,284 89.6032 2.23117 8.16700 77.95391 55.86178 25.4363 9.0050 7.1418 2.57
 5,766.003,854.00 1,912.00 5,178.00 3,660.00 3,097.00 423.00 140.00 1,518.00 874.00 387.00 117.00 106.00 34.00 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารคำอธิบาย

เกี่ยวกับระบบ

SMART NCD

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART NCD Last Update 2020-08-18T14:50:50