รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ : อมก๋อย

หน่วยบริการ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
hosnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง1,561 1,129 72.33432 27.671,438 92.121,082 95.84789 72.92164 15.16129 11.92356 82.41200 56.1869 19.3825 7.0254 15.178 2.25
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบลาน ตำบลยางเปียง1,427 1,266 88.72161 11.281,286 90.121,148 90.68713 62.11328 28.57107 9.32138 85.7174 53.6229 21.0110 7.2522 15.943 2.17
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น1,864 1,389 74.52475 25.481,563 83.851,265 91.071,056 83.48172 13.6037 2.92298 62.74151 50.6761 20.4726 8.7255 18.465 1.68
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง1,039 709 68.24330 31.76902 86.81701 98.87317 45.22216 30.81168 23.97201 60.9189 44.2843 21.3918 8.9646 22.895 2.49
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง1,031 810 78.56221 21.44920 89.23777 95.93507 65.25250 32.1820 2.57143 64.7172 50.3540 27.9714 9.7915 10.492 1.40
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง1,901 1,764 92.79137 7.211,767 92.951,695 96.09877 51.74748 44.1370 4.1372 52.5545 62.509 12.506 8.3311 15.281 1.39
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน1,649 1,543 93.57106 6.431,472 89.271,432 92.811,006 70.25307 21.44119 8.3140 37.7422 55.008 20.003 7.506 15.001 2.50
โรงพยาบาลอมก๋อย3,518 2,950 83.85568 16.153,348 95.172,858 96.882,249 78.69398 13.93211 7.38490 86.27293 59.8055 11.2248 9.8088 17.966 1.22
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย2,683 2,283 85.09400 14.912,570 95.792,259 98.951,303 57.68614 27.18342 15.14311 77.75175 56.2748 15.4320 6.4360 19.298 2.57
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น896 807 90.0789 9.93803 89.62749 92.81533 71.16145 19.3671 9.4854 60.6722 40.7414 25.933 5.5615 27.780 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอูตูม ตำบลนาเกียน1,446 1,324 91.56122 8.441,370 94.741,270 95.92828 65.20404 31.8138 2.99100 81.9748 48.0020 20.0010 10.0021 21.001 1.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งต้นงิ้ว 550 517 94.0033 6.00529 96.18516 99.81408 79.07108 20.930 0.0013 39.394 30.773 23.080 0.006 46.150 0.00
 19,565.0016,491.00 3,074.00 17,968.00 15,752.00 10,586.00 3,854.00 1,312.00 2,216.00 1,195.00 399.00 183.00 399.00 40.00 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารคำอธิบาย

เกี่ยวกับระบบ

SMART NCD

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART NCD Last Update 2020-08-18T14:50:50