รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ : สันป่าตอง

หน่วยบริการ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
hosnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า2,226 1,253 56.29973 43.712,099 94.291,235 98.56780 63.16288 23.32167 13.52864 88.80453 52.43239 27.6681 9.3865 7.5226 3.01
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง2,590 1,558 60.151,032 39.851,693 65.37739 47.43444 60.08204 27.6091 12.31954 92.44536 56.18189 19.81107 11.2293 9.7529 3.04
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว1,752 937 53.48815 46.521,059 60.45398 42.48339 85.1854 13.575 1.26661 81.10287 43.42176 26.6385 12.8681 12.2532 4.84
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง3,875 2,479 63.971,396 36.032,663 68.721,559 62.89951 61.00408 26.17200 12.831,104 79.08573 51.90252 22.83115 10.42122 11.0542 3.80
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า2,161 1,312 60.71849 39.291,210 55.99519 39.56248 47.78229 44.1242 8.09691 81.39310 44.86201 29.0990 13.0267 9.7023 3.33
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า1,808 1,036 57.30772 42.701,322 73.12670 64.67418 62.39216 32.2436 5.37652 84.46345 52.91172 26.3855 8.4447 7.2133 5.06
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม1,235 752 60.89483 39.111,108 89.72736 97.87350 47.55237 32.20149 20.24372 77.02200 53.7685 22.8533 8.8741 11.0213 3.49
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม1,175 664 56.51511 43.49979 83.32556 83.73351 63.13196 35.259 1.62423 82.78201 47.52122 28.8452 12.2940 9.468 1.89
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปียง ตำบลบ้านแม1,264 824 65.19440 34.81758 59.97409 49.64188 45.97161 39.3660 14.67349 79.32182 52.1579 22.6438 10.8941 11.759 2.58
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง3,571 2,187 61.241,384 38.762,726 76.341,663 76.041,058 63.62420 25.26185 11.121,063 76.81554 52.12251 23.61110 10.35107 10.0741 3.86
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก1,668 1,111 66.61557 33.391,216 72.90797 71.74769 96.492 0.2526 3.26419 75.22201 47.97109 26.0149 11.6942 10.0218 4.30
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก1,927 1,150 59.68777 40.321,022 53.04408 35.48312 76.4782 20.1014 3.43614 79.02287 46.74162 26.3874 12.0571 11.5620 3.26
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม2,230 1,268 56.86962 43.141,773 79.511,023 80.68904 88.37114 11.145 0.49750 77.96365 48.67185 24.6792 12.2782 10.9326 3.47
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง1,326 812 61.24514 38.761,190 89.74811 99.88568 70.04236 29.107 0.86379 73.74179 47.23108 28.5038 10.0336 9.5018 4.75
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง1,386 887 64.00499 36.00963 69.48555 62.57341 61.44196 35.3218 3.24408 81.76189 46.32102 25.0051 12.5050 12.2516 3.92
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน2,869 1,706 59.461,163 40.541,110 38.69218 12.7893 42.6667 30.7358 26.61892 76.70422 47.31231 25.9099 11.10110 12.3330 3.36
โรงพยาบาลสันป่าตอง3,967 2,548 64.231,419 35.773,058 77.091,998 78.411,059 53.00619 30.98320 16.021,060 74.70474 44.72299 28.21137 12.92110 10.3840 3.77
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม1,892 1,049 55.44843 44.561,653 87.371,033 98.47738 71.44244 23.6251 4.94620 73.55291 46.94146 23.5582 13.2370 11.2931 5.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันห่าว 1,810 1,108 61.22702 38.781,510 83.43936 84.48518 55.34369 39.4249 5.24574 81.77278 48.43150 26.1359 10.2854 9.4133 5.75
 40,732.0024,641.00 16,091.00 29,112.00 16,263.00 10,429.00 4,342.00 1,492.00 12,849.00 6,327.00 3,258.00 1,447.00 1,329.00 488.00 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารคำอธิบาย

เกี่ยวกับระบบ

SMART NCD

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART NCD Last Update 2020-01-27T10:12:20