รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ : พร้าว

หน่วยบริการ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
hosnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง842 467 55.46375 44.54740 87.89464 99.36214 46.12150 32.33100 21.55276 73.60138 50.0047 17.0317 6.1616 5.8058 21.01
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม1,506 900 59.76606 40.24748 49.67366 40.67230 62.8488 24.0448 13.11382 63.04184 48.1778 20.4228 7.3317 4.4575 19.63
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่2,060 1,232 59.81828 40.191,525 74.03856 69.48834 97.4318 2.104 0.47669 80.80345 51.57128 19.1352 7.7741 6.13103 15.40
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปิด ตำบลสันทราย1,348 843 62.54505 37.461,177 87.31836 99.17641 76.67108 12.9287 10.41341 67.52149 43.7083 24.3425 7.3321 6.1663 18.48
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย1,609 949 58.98660 41.021,284 79.80755 79.56352 46.62302 40.00101 13.38529 80.15266 50.28114 21.5533 6.2416 3.02100 18.90
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง1,969 1,147 58.25822 41.751,160 58.91596 51.96232 38.93336 56.3828 4.70564 68.61259 45.92124 21.9942 7.4524 4.26115 20.39
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่1,453 774 53.27679 46.731,281 88.16735 94.96535 72.79140 19.0560 8.16546 80.41332 60.8180 14.6522 4.0326 4.7686 15.75
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก1,523 899 59.03624 40.971,187 77.94713 79.31398 55.82163 22.86152 21.32474 75.96254 53.5990 18.9931 6.5431 6.5468 14.35
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก1,704 997 58.51707 41.491,003 58.86358 35.91143 39.94106 29.61109 30.45645 91.23315 48.84143 22.1745 6.9843 6.6799 15.35
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน1,447 878 60.68569 39.321,049 72.49601 68.45298 49.58158 26.29145 24.13448 78.73276 61.6171 15.8517 3.7919 4.2465 14.51
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน600 349 58.17251 41.83538 89.67344 98.57233 67.7365 18.9046 13.37194 77.2986 44.3337 19.0711 5.6717 8.7643 22.16
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง2,427 1,384 57.031,043 42.971,341 55.25831 60.04371 44.65286 34.42174 20.94510 48.90187 36.67104 20.3932 6.2735 6.86152 29.80
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง643 392 60.96251 39.04632 98.29391 99.74250 63.9467 17.1474 18.93241 96.02165 68.4636 14.946 2.499 3.7325 10.37
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด1,353 868 64.15485 35.851,161 85.81866 99.77489 56.47238 27.48139 16.05295 60.8272 24.4139 13.2215 5.0818 6.10151 51.19
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด1,131 739 65.34392 34.66866 76.57666 90.12404 60.66133 19.97129 19.37200 51.0264 32.0041 20.5017 8.5025 12.5053 26.50
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามลี่ 413 300 72.64113 27.36355 85.96284 94.67195 68.6671 25.0018 6.3471 62.8340 56.349 12.687 9.866 8.459 12.68
ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง1,440 846 58.75594 41.251,230 85.42706 83.45455 64.45193 27.3458 8.22524 88.22328 62.6077 14.6927 5.1513 2.4879 15.08
 23,468.0013,964.00 9,504.00 17,277.00 10,368.00 6,274.00 2,622.00 1,472.00 6,909.00 3,460.00 1,301.00 427.00 377.00 1,344.00 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารคำอธิบาย

เกี่ยวกับระบบ

SMART NCD

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART NCD Last Update 2020-01-27T10:12:20