รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ : พร้าว

หน่วยบริการ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
hosnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง831 451 54.27380 45.73748 90.01448 99.33213 47.54147 32.8188 19.64300 78.95157 52.3341 13.6720 6.6723 7.6759 19.67
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม1,494 864 57.83630 42.171,310 87.68854 98.84694 81.26112 13.1148 5.62456 72.38216 47.3791 19.9633 7.2431 6.8085 18.64
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่2,049 1,211 59.10838 40.901,916 93.511,211 100.001,177 97.1931 2.563 0.25705 84.13386 54.75115 16.3146 6.5241 5.82117 16.60
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปิด ตำบลสันทราย1,335 823 61.65512 38.351,212 90.79822 99.88642 78.10106 12.9074 9.00390 76.17182 46.6780 20.5136 9.2321 5.3871 18.21
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย1,586 904 57.00682 43.001,481 93.38899 99.45433 48.16381 42.3885 9.45582 85.34297 51.03105 18.0433 5.6732 5.50115 19.76
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง1,941 1,102 56.77839 43.231,725 88.871,083 98.28381 35.18682 62.9720 1.85642 76.52292 45.48133 20.7252 8.1038 5.92127 19.78
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่1,428 742 51.96686 48.041,327 92.93739 99.60550 74.42143 19.3546 6.22588 85.71340 57.8289 15.1420 3.4038 6.46101 17.18
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก1,480 856 57.84624 42.161,346 90.95844 98.60536 63.51178 21.09130 15.40502 80.45245 48.8085 16.9338 7.5742 8.3792 18.33
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก1,629 904 55.49725 44.511,539 94.48847 93.69408 48.17237 27.98202 23.85692 95.45340 49.13120 17.3451 7.3756 8.09125 18.06
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน1,427 833 58.37594 41.631,335 93.55832 99.88528 63.46179 21.51125 15.02503 84.68303 60.2476 15.1122 4.3729 5.7773 14.51
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน591 327 55.33264 44.67533 90.19325 99.39224 68.9267 20.6234 10.46208 78.7992 44.2337 17.7915 7.2120 9.6244 21.15
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง2,402 1,346 56.041,056 43.961,953 81.311,325 98.44703 53.06375 28.30247 18.64628 59.47247 39.3398 15.6146 7.3243 6.85194 30.89
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง629 369 58.66260 41.34618 98.25367 99.46238 64.8570 19.0759 16.08251 96.54148 58.9654 21.5110 3.9811 4.3828 11.16
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด1,332 834 62.61498 37.391,159 87.01830 99.52476 57.35233 28.07121 14.58329 66.0693 28.2730 9.1223 6.9922 6.69161 48.94
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด1,131 710 62.78421 37.22975 86.21703 99.01480 68.28171 24.3252 7.40272 64.61103 37.8741 15.0717 6.2532 11.7679 29.04
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามลี่ 401 286 71.32115 28.68367 91.52284 99.30198 69.7271 25.0015 5.2883 72.1743 51.8114 16.878 9.646 7.2312 14.46
ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง1,328 735 55.35593 44.651,253 94.35726 98.78489 67.36184 25.3453 7.30527 88.87306 58.0689 16.8932 6.0721 3.9879 14.99
 23,014.0013,297.00 9,717.00 20,797.00 13,139.00 8,370.00 3,367.00 1,402.00 7,658.00 3,790.00 1,298.00 502.00 506.00 1,562.00 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารคำอธิบาย

เกี่ยวกับระบบ

SMART NCD

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART NCD Last Update 2020-08-18T14:50:50