รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ : แม่ริม

หน่วยบริการ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
hosnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านริมใต้ ตำบลริมใต้2,701 1,904 70.49797 29.511,670 61.831,256 65.971,243 98.9611 0.882 0.16414 51.94185 44.69104 25.1251 12.3231 7.4943 10.39
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขอนตาล ตำบลริมใต้2,005 1,305 65.09700 34.91823 41.05479 36.70477 99.582 0.420 0.00344 49.14128 37.21110 31.9847 13.6644 12.7915 4.36
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ2,002 1,386 69.23616 30.77937 46.80530 38.24512 96.608 1.5110 1.89407 66.07204 50.12109 26.7850 12.2929 7.1315 3.69
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง5,103 3,205 62.811,898 37.191,445 28.32235 7.33201 85.5326 11.068 3.401,210 63.75554 45.79325 26.86142 11.74146 12.0743 3.55
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก1,115 791 70.94324 29.061,041 93.36790 99.87744 94.1844 5.572 0.25251 77.4790 35.8665 25.9038 15.1443 17.1315 5.98
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก2,008 1,413 70.37595 29.631,407 70.071,036 73.32903 87.16132 12.741 0.10371 62.35119 32.08105 28.3043 11.5951 13.7553 14.29
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก1,008 651 64.58357 35.42707 70.14500 76.80450 90.0034 6.8016 3.20207 57.9879 38.1660 28.9925 12.0835 16.918 3.86
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง2,347 1,692 72.09655 27.91926 39.45443 26.18250 56.43119 26.8674 16.70483 73.74178 36.85158 32.7175 15.5359 12.2213 2.69
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย2,370 1,613 68.06757 31.94983 41.48524 32.49491 93.7031 5.922 0.38459 60.63188 40.96132 28.7671 15.4748 10.4620 4.36
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม4,196 3,099 73.861,097 26.142,519 60.031,768 57.051,622 91.74131 7.4115 0.85751 68.46271 36.09207 27.5687 11.58133 17.7153 7.06
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง3,581 2,809 78.44772 21.561,787 49.901,291 45.961,229 95.2045 3.4917 1.32496 64.25156 31.45146 29.4476 15.3299 19.9619 3.83
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา3,801 2,782 73.191,019 26.811,963 51.641,534 55.141,370 89.31146 9.5218 1.17429 42.10173 40.33122 28.4456 13.0553 12.3525 5.83
โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว7,628 5,645 74.001,983 26.001,074 14.0857 1.0132 56.1422 38.603 5.261,017 51.29362 35.59338 33.24134 13.18148 14.5535 3.44
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว2,809 1,974 70.27835 29.73792 28.20219 11.09119 54.3498 44.752 0.91573 68.62218 38.05169 29.4982 14.3175 13.0929 5.06
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว763 526 68.94237 31.06341 44.69184 34.98169 91.8513 7.072 1.09157 66.2468 43.3135 22.2923 14.6524 15.297 4.46
โรงพยาบาลนครพิงค์48 21 43.7527 56.2521 43.755 23.811 20.004 80.000 0.0016 59.267 43.754 25.002 12.502 12.501 6.25
 43,485.0030,816.00 12,669.00 18,436.00 10,851.00 9,813.00 866.00 172.00 7,585.00 2,980.00 2,189.00 1,002.00 1,020.00 394.00 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารคำอธิบาย

เกี่ยวกับระบบ

SMART NCD

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART NCD Last Update 2020-01-27T10:12:20