รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ : ดอยสะเก็ด

หน่วยบริการ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
hosnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย5,404 3,953 73.151,451 26.85762 14.1024 0.6113 54.176 25.005 20.83738 50.86320 43.36193 26.1594 12.7492 12.4739 5.28
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ3,262 2,280 69.90982 30.101,571 48.161,062 46.58585 55.08386 36.3591 8.57509 51.83248 48.72131 25.7448 9.4363 12.3819 3.73
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง1,987 1,409 70.91578 29.09552 27.78162 11.5054 33.3374 45.6834 20.99390 67.47206 52.8294 24.1030 7.6941 10.5119 4.87
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน1,157 723 62.49434 37.51650 56.18373 51.59226 60.59101 27.0846 12.33277 63.82152 54.8764 23.1026 9.3922 7.9413 4.69
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน1,054 731 69.35323 30.65442 41.94248 33.93114 45.97102 41.1332 12.90194 60.0691 46.9141 21.1321 10.8229 14.9512 6.19
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ1,434 980 68.34454 31.66515 35.91247 25.20232 93.9315 6.070 0.00268 59.03130 48.5164 23.8827 10.0733 12.3114 5.22
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์1,892 1,292 68.29600 31.71835 44.13435 33.67354 81.3871 16.3210 2.30400 66.67237 59.2585 21.2537 9.2525 6.2516 4.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ2,994 2,301 76.85693 23.15932 31.13555 24.12504 90.8143 7.758 1.44377 54.40126 33.4298 25.9945 11.9434 9.0274 19.63
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่1,924 1,248 64.86676 35.14936 48.65451 36.14244 54.1095 21.06112 24.83485 71.75235 48.45115 23.7133 6.8035 7.2267 13.81
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน1,977 1,312 66.36665 33.64517 26.15140 10.6751 36.4342 30.0047 33.57377 56.69179 47.4866 17.5148 12.7361 16.1823 6.10
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่โป่ง3,051 2,233 73.19818 26.811,326 43.46874 39.14798 91.3069 7.897 0.80452 55.26243 53.76103 22.7946 10.1847 10.4013 2.88
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง749 569 75.97180 24.03614 81.98521 91.56373 71.5995 18.2353 10.1793 51.6741 44.0919 20.4310 10.7516 17.207 7.53
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง867 599 69.09268 30.91217 25.0383 13.8624 28.9228 33.7331 37.35134 50.0067 50.0025 18.6615 11.1920 14.937 5.22
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ872 597 68.46275 31.54458 52.52341 57.12198 58.0692 26.9851 14.96117 42.5542 35.9029 24.7914 11.9725 21.377 5.98
ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย5,335 3,324 62.312,011 37.691,781 33.38542 16.31177 32.66299 55.1766 12.181,239 61.61619 49.96348 28.09129 10.4177 6.2166 5.33
 33,959.0023,551.00 10,408.00 12,108.00 6,058.00 3,947.00 1,518.00 593.00 6,050.00 2,936.00 1,475.00 623.00 620.00 396.00 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารคำอธิบาย

เกี่ยวกับระบบ

SMART NCD

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART NCD Last Update 2020-01-27T10:12:20