รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ : เชียงดาว

หน่วยบริการ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
hosnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ3,481 2,476 71.131,005 28.87770 22.1243 1.7413 30.2317 39.5313 30.23727 72.34398 54.75177 24.3573 10.0465 8.9414 1.93
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ701 557 79.46144 20.54138 19.6912 2.153 25.002 16.677 58.33126 87.5085 67.4619 15.089 7.1412 9.521 0.79
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย2,710 1,546 57.051,164 42.95956 35.2848 3.1016 33.3322 45.8310 20.83908 78.01516 56.83213 23.4674 8.1580 8.8125 2.75
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ1,843 1,141 61.91702 38.09727 39.45204 17.8856 27.45115 56.3733 16.18523 74.50230 43.98156 29.8360 11.4757 10.9020 3.82
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ1,718 986 57.39732 42.61632 36.795 0.514 80.001 20.000 0.00627 85.66371 59.17115 18.3451 8.1347 7.5043 6.86
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง1,291 909 70.41382 29.59571 44.23248 27.28109 43.9565 26.2174 29.84323 84.55185 57.2866 20.4333 10.2232 9.917 2.17
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง1,648 1,247 75.67401 24.33461 27.97155 12.4362 40.0042 27.1051 32.90306 76.31158 51.6377 25.1637 12.0928 9.156 1.96
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง407 240 58.97167 41.03170 41.7742 17.5017 40.4811 26.1914 33.33128 76.6565 50.7829 22.6614 10.9411 8.599 7.03
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง2,294 1,583 69.01711 30.99649 28.29134 8.4695 70.9027 20.1512 8.96515 72.43298 57.86112 21.7554 10.4941 7.9610 1.94
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแกน้อย 878 740 84.28138 15.72189 21.5386 11.6251 59.3035 40.700 0.00103 74.6452 50.4926 25.2415 14.568 7.772 1.94
โรงพยาบาลเชียงดาว6,006 3,535 58.862,471 41.142,395 39.88618 17.48387 62.62171 27.6760 9.711,777 71.91908 51.10364 20.48219 12.32237 13.3449 2.76
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง2,361 1,737 73.57624 26.431,680 71.161,276 73.461,047 82.05227 17.792 0.16404 64.74200 49.5091 22.5259 14.6039 9.6515 3.71
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ612 423 69.12189 30.88140 22.882 0.471 50.001 50.000 0.00138 73.0264 46.3850 36.2311 7.9710 7.253 2.17
 25,950.0017,120.00 8,830.00 9,478.00 2,873.00 1,861.00 736.00 276.00 6,605.00 3,530.00 1,495.00 709.00 667.00 204.00 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารคำอธิบาย

เกี่ยวกับระบบ

SMART NCD

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART NCD Last Update 2020-01-27T10:12:20