รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ : เมืองเชียงใหม่

หน่วยบริการ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
hosnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก5,768 4,230 73.341,538 26.664,605 79.843,764 88.983,488 92.67256 6.8020 0.53841 54.68387 46.02202 24.0280 9.5170 8.32102 12.13
สถานีอนามัยสุเทพ9,762 7,345 75.242,417 24.761,360 13.93136 1.8584 61.7635 25.7417 12.501,224 50.64448 36.60323 26.39157 12.83151 12.34145 11.85
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ5,864 4,561 77.781,303 22.223,999 68.203,233 70.883,053 94.43152 4.7028 0.87766 58.79389 50.78148 19.3286 11.2373 9.5370 9.14
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด2,629 1,656 62.99973 37.012,245 85.391,544 93.241,320 85.49175 11.3349 3.17701 72.05297 42.37206 29.3985 12.1356 7.9957 8.13
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย5,073 3,916 77.191,157 22.814,343 85.613,747 95.683,625 96.7481 2.1641 1.09596 51.51311 52.18129 21.6456 9.4035 5.8765 10.91
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา3,450 2,620 75.94830 24.062,965 85.942,510 95.802,283 90.96178 7.0949 1.95455 54.82207 45.49102 22.4256 12.3140 8.7950 10.99
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม3,547 2,670 75.27877 24.733,106 87.572,491 93.302,302 92.41128 5.1461 2.45615 70.13232 37.72161 26.1866 10.7349 7.97107 17.40
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ2,845 1,818 63.901,027 36.102,314 81.341,695 93.231,312 77.40276 16.28107 6.31619 60.27277 44.75168 27.1467 10.8251 8.2456 9.05
โรงพยาบาลกองบิน 41245 133 54.29112 45.71179 73.0674 55.6442 56.7614 18.9218 24.32105 93.7568 64.7633 31.432 1.900 0.002 1.90
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล1,247 563 45.15684 54.851,137 91.18533 94.67340 63.79122 22.8971 13.32604 88.30209 34.60153 25.3347 7.7819 3.15176 29.14
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์5,748 3,725 64.812,023 35.192,855 49.672,167 58.171,254 57.87584 26.95329 15.18688 34.01305 44.33188 27.3378 11.3451 7.4166 9.59
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ2,665 1,996 74.90669 25.102,155 80.861,762 88.281,690 95.9146 2.6126 1.48393 58.74166 42.24104 26.4655 13.9933 8.4035 8.91
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ4,489 2,991 66.631,498 33.373,811 84.902,793 93.38873 31.261,103 39.49817 29.251,018 67.96365 35.85318 31.24150 14.7389 8.7496 9.43
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล4,027 2,572 63.871,455 36.133,447 85.602,293 89.151,743 76.01481 20.9869 3.011,154 79.31431 37.35286 24.78126 10.92142 12.31169 14.64
ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง2,760 1,855 67.21905 32.792,383 86.341,734 93.481,588 91.58101 5.8245 2.60649 71.71262 40.37186 28.6666 10.1753 8.1782 12.63
คลินิกเวชกรรมสุขภาพชุมชนเมืองกาย775 281 36.26494 63.74700 90.32262 93.24112 42.75137 52.2913 4.96438 88.66175 39.95131 29.9144 10.0518 4.1170 15.98
ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์8,734 6,424 73.552,310 26.451,525 17.46492 7.66278 56.50111 22.56103 20.931,033 44.72342 33.11312 30.20154 14.91102 9.87123 11.91
ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่114 38 33.3376 66.67105 92.1133 86.8418 54.559 27.276 18.1872 94.7442 58.3323 31.942 2.781 1.394 5.56
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่7,285 5,530 75.911,755 24.091,271 17.45120 2.1776 63.3314 11.6730 25.001,151 65.58468 40.66401 34.84113 9.8278 6.7891 7.91
 77,027.0054,924.00 22,103.00 44,505.00 31,383.00 25,481.00 4,003.00 1,899.00 13,122.00 5,381.00 3,574.00 1,490.00 1,111.00 1,566.00 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารคำอธิบาย

เกี่ยวกับระบบ

SMART NCD

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART NCD Last Update 2020-08-18T14:50:50