รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ : เมืองเชียงใหม่

หน่วยบริการ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
hosnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก5,769 4,232 73.361,537 26.644,602 79.773,766 88.993,490 92.67255 6.7721 0.56836 54.39382 45.69204 24.4081 9.6970 8.3799 11.84
สถานีอนามัยสุเทพ9,766 7,365 75.412,401 24.591,347 13.79135 1.8383 61.4834 25.1918 13.331,212 50.48451 37.21314 25.91155 12.79147 12.13145 11.96
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ5,871 4,573 77.891,298 22.114,005 68.223,241 70.873,061 94.45152 4.6928 0.86764 58.86389 50.92147 19.2486 11.2673 9.5569 9.03
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด2,633 1,662 63.12971 36.882,249 85.421,550 93.261,324 85.42176 11.3550 3.23699 71.99297 42.49205 29.3384 12.0256 8.0157 8.15
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย5,105 3,930 76.981,175 23.024,367 85.543,766 95.833,641 96.6885 2.2640 1.06601 51.15318 52.91129 21.4655 9.1535 5.8264 10.65
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา3,455 2,628 76.06827 23.942,969 85.932,517 95.782,290 90.98178 7.0749 1.95452 54.66208 46.02100 22.1255 12.1740 8.8549 10.84
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม3,553 2,675 75.29878 24.713,106 87.422,496 93.312,307 92.43128 5.1361 2.44610 69.48210 34.43171 28.0371 11.6451 8.36107 17.54
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ2,854 1,827 64.021,027 35.982,319 81.251,701 93.101,318 77.48276 16.23107 6.29618 60.18276 44.66166 26.8669 11.1751 8.2556 9.06
โรงพยาบาลกองบิน 41250 133 53.20117 46.80185 74.0075 56.3942 56.0015 20.0018 24.00110 94.0271 64.5535 31.822 1.820 0.002 1.82
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล1,253 564 45.01689 54.991,141 91.06534 94.68341 63.86122 22.8571 13.30607 88.10210 34.60156 25.7046 7.5819 3.13176 29.00
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์5,374 3,645 67.831,729 32.172,676 49.802,092 57.391,216 58.13566 27.06310 14.82584 33.78256 43.84167 28.6066 11.3043 7.3652 8.90
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ2,648 1,978 74.70670 25.302,192 82.781,801 91.051,728 95.9547 2.6126 1.44391 58.36165 42.2099 25.3257 14.5834 8.7036 9.21
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ4,494 3,000 66.761,494 33.243,818 84.962,802 93.40876 31.261,104 39.40822 29.341,016 68.01366 36.02318 31.30147 14.4791 8.9694 9.25
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล4,032 2,582 64.041,450 35.963,452 85.622,303 89.191,751 76.03484 21.0268 2.951,149 79.24431 37.51286 24.89125 10.88138 12.01169 14.71
ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง2,766 1,859 67.21907 32.792,388 86.331,739 93.541,593 91.60101 5.8145 2.59649 71.55251 38.67193 29.7470 10.7952 8.0183 12.79
คลินิกเวชกรรมสุขภาพชุมชนเมืองกาย754 280 37.14474 62.86675 89.52260 92.86111 42.69136 52.3113 5.00415 87.55149 35.90133 32.0550 12.0518 4.3465 15.66
ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์8,898 6,490 72.942,408 27.061,614 18.14541 8.34307 56.75128 23.66106 19.591,073 44.56365 34.02323 30.10157 14.63103 9.60125 11.65
ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่87 31 35.6356 64.3778 89.6626 83.8716 61.545 19.235 19.2352 92.8627 51.9220 38.462 3.852 3.851 1.92
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่7,316 5,551 75.871,765 24.131,267 17.32124 2.2381 65.3213 10.4830 24.191,143 64.76465 40.68399 34.91110 9.6279 6.9190 7.87
 76,878.0055,005.00 21,873.00 44,450.00 31,469.00 25,576.00 4,005.00 1,888.00 12,981.00 5,287.00 3,565.00 1,488.00 1,102.00 1,539.00 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารคำอธิบาย

เกี่ยวกับระบบ

SMART NCD

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART NCD Last Update 2020-08-18T14:50:50