รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ : เมืองเชียงใหม่

หน่วยบริการ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
hosnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก6,161 4,689 76.111,472 23.89928 15.06191 4.07176 92.159 4.716 3.14737 50.07352 47.76189 25.6476 10.3168 9.2352 7.06
สถานีอนามัยสุเทพ9,652 7,488 77.582,164 22.421,079 11.1837 0.4927 72.978 21.622 5.411,042 48.15441 42.32279 26.78122 11.71130 12.4870 6.72
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ6,046 4,866 80.481,180 19.521,076 17.80486 9.99412 84.7763 12.9611 2.26590 50.00255 43.22172 29.1557 9.6669 11.6937 6.27
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด2,944 1,970 66.92974 33.081,532 52.04880 44.67742 84.32103 11.7035 3.98652 66.94344 52.76148 22.7069 10.5845 6.9046 7.06
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย5,283 4,090 77.421,193 22.58683 12.93166 4.06124 74.7019 11.4523 13.86517 43.34259 50.10133 25.7349 9.4842 8.1234 6.58
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา3,488 2,698 77.35790 22.65909 26.06505 18.72381 75.4573 14.4651 10.10404 51.14192 47.52109 26.9838 9.4137 9.1628 6.93
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม3,561 2,722 76.44839 23.561,735 48.721,193 43.831,029 86.2592 7.7172 6.04542 64.60198 36.53156 28.7878 14.3964 11.8146 8.49
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ2,896 1,894 65.401,002 34.601,003 34.63419 22.12215 51.31134 31.9870 16.71584 58.28238 40.75181 30.9983 14.2163 10.7919 3.25
โรงพยาบาลกองบิน 41244 131 53.69113 46.31105 43.033 2.292 66.671 33.330 0.00102 90.2783 81.3717 16.671 0.980 0.001 0.98
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล1,426 696 48.81730 51.19777 54.49199 28.59125 62.8139 19.6035 17.59578 79.18192 33.22143 24.7468 11.7622 3.81153 26.47
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์25 10 40.0015 60.009 36.000 0.000 -0 -0 -9 60.004 44.442 22.222 22.220 0.001 11.11
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ2,767 2,118 76.54649 23.46549 19.84193 9.11147 76.1725 12.9521 10.88356 54.85139 39.04109 30.6258 16.2932 8.9918 5.06
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ5,214 3,714 71.231,500 28.771,053 20.2098 2.6449 50.0029 29.5920 20.41955 63.67412 43.14287 30.05123 12.8868 7.1265 6.81
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล5,776 4,063 70.341,713 29.663,419 59.192,135 52.551,599 74.89484 22.6752 2.441,284 74.96501 39.02397 30.92138 10.75127 9.89121 9.42
ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง2,771 1,914 69.07857 30.931,327 47.89731 38.19666 91.1140 5.4725 3.42596 69.54233 39.09176 29.5366 11.0747 7.8974 12.42
คลินิกเวชกรรมสุขภาพชุมชนเมืองกาย748 287 38.37461 61.63405 54.1417 5.929 52.946 35.292 11.76388 84.16122 31.44141 36.3456 14.4321 5.4148 12.37
ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์9,408 7,173 76.242,235 23.761,235 13.13307 4.28148 48.2182 26.7177 25.08928 41.52342 36.85293 31.57117 12.6188 9.4888 9.48
ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่81 37 45.6844 54.3240 49.381 2.701 100.000 0.000 0.0039 88.6426 66.678 20.513 7.691 2.561 2.56
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่7,371 5,727 77.701,644 22.301,029 13.9619 0.3315 78.951 5.263 15.791,010 61.44477 47.23353 34.9578 7.7253 5.2549 4.85
 75,862.0056,287.00 19,575.00 18,893.00 7,580.00 5,867.00 1,208.00 505.00 11,313.00 4,810.00 3,293.00 1,282.00 977.00 951.00 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารคำอธิบาย

เกี่ยวกับระบบ

SMART NCD

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART NCD Last Update 2020-01-27T10:12:20